Document Actions

Novetats de la contractació de PDI funcionari

Share Share
Us comuniquem que s'han produït novetats a la contractació de PDI funcionari (2015).

Acte de constitució de la comissió i criteris per a la contractació de PDI Funcionari 2015.


Acta de la proposta de nomenament TU-80706


A continuació trobareu els links per accedir a la informació de la plaça convocada de la categoria Professorat Funcionari.

http://www.upc.edu/sdp/concursos-personal-docent-i-investigador/convocatories-de-concursos/Concursos-pdi-funcionari/resol.-722-2015-de-5-de-maig
last modified : July 2015
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy.
RSS RSS  Accessibility  Disclaimer   Department of Construction Engineering.
© UPC (open in new window) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech